Välkommen!

Den här hemsidan handlar om mitt skrivande. Jag håller på och omarbetar sidan, under november månad ska den vara klar.

Jag är en pensionerad ekonom, som sent i livet kom underfund med att ord är roligare än siffror. Jag gick några skrivarkurser, skrev ett manus som efter refusering hamnade ”i byrålådan”. 2013, det år jag fyllde sjuttio, debuterade jag som författare. Hittills har jag publicerat tre böcker på det egna förlaget NovaGrafica.

Jag fortsätter att skriva, nu på en historisk roman med viss verklighetsbakgrund. På det sättet att den handlar om min morfars farfar, som var salpetersjudare och sen blev trädgårdsmästare. Han föddes 1797 i Nyeds församling i Värmland och var vid sin död 1848 trädgårdsmästare på Alströms bruksherrgård i Alsters församling.

Jag är medlem i Sveriges författarförbund och Författarcentrum Öst samt i föreningen Egenutgivarna.

Den Trettonde Messias publicerades 2013, Flyktingsmugglaren 2016 och Snidares Rötter 2019.