SNIDARES RÖTTER

Syftet med den här boken är att berätta om vårt ursprung för våra barn och barnbarn och deras barn – för alla dem som blir våra ättlingar, oavsett vilket efternamn de kommer att bära. ”Vi”, de tre barnen på bilden, är Gunnar i mitten, Sverker till vänster och Staffan till höger. Vi har pratat och delat minnen och fotografier. Jag har gått igenom gamla kyrkböcker och läst massor av gamla brev och tidsaxlar över det som hänt förfäderna.

Jag har inte haft som ambition att släktforska så långt bakåt i tiden som möjligt. I stället har jag valt att börja med den generation som först bosatte sig på de platser, som kom att bli våra föräldrars barndomshem. Då hamnar jag i mitten av artonhundratalet. Jag har rest till farfars och farmors gård utanför Skara i Västergötland och till Älvsbacka i Värmland med skogvaktarbostaden vid älven, där mamma växte upp.

Ibland har jag fantiserat lite, och med kursivstil skrivit som små noveller, till exempel hur det kan ha gått till, när farmorsfar Svante i början av 1850-talet träffade sin Stina, som blev min farmorsmor.

Farfars gård Svarthulan i Händene församling utanför Skara i Västergötland och skogvaktarbostaden vid älven i Älvsbacka, Värmland.